king cobra snake

10-19-2020


Doordat het gif het zenuwstelsel platlegt, stopt de ademhaling of de hartslag, wat dodelijk is. De verlamming treedt op doordat het gif een cholinesterase-remmer bevat, een stof die de prikkelingen tussen zenuwen onderling en met spieren blokkeert. The other factor is that this is one snake that has a rapid fire response. De huidige geslachtsnaam betekent letterlijk slangeneter, de naam is afgeleid van de Griekse woorden ὄφις (ophis of slang) en φαγεῖν (phagein of eten). They will do most of their hunting at night but don’t be surprised if you see them active during daylight hours as well. De organen van de slang, waaronder de galblaas, worden gebruikt als traditioneel medicijn. They feature scales along the belly that are smooth to the touch. It is necessary to get medical treatment immediately because the venom will spread rapidly. This allows them to be hard to identify due to the colorations they offer. In andere talen wordt vaak de naam Hamadryas gebruikt voor deze soort. They can grow up to 18 ½ feet! Als een koppeltje elkaar heeft gevonden vindt de paring plaats waarbij de lichamen elkaar omstrengelen.

De koningscobra komt voor in delen van Zuidoost-Azië en leeft in de landen Bangladesh, Cambodja, Hongkong, India, Laos, Maleisië, Myanmar, Nepal, Singapore, Thailand en Vietnam.

[5], De slang heeft een gif dat het zenuwstelsel aantast, een zogenaamd neurotoxisch gif. De koningscobra is de langste giftige slang ter wereld, het is tevens de enige slang die een nest maakt om de eieren in af te zetten. De hals heeft een gebandeerde tekening, het lichaam is eveneens voorzien van dwarsstrepen in een lichtere kleur. [7] In het natuurlijke verspreidingsgebied loopt de voorplantingsperiode van januari tot april. Broedzorg bij vrouwtjes is wel van meer slangen bekend, zoals de pythons. Een andere bijzonderheid is het gedrag van het mannetje, dat in de buurt van het nest blijft. These young are common meals for predators soon after they are born. De cobra heeft voornamelijk andere slangen op het menu staan, waaronder giftige slangen. De slang bijt niet snel, een exemplaar dat voor een python werd aangezien werd eens aan de staart van een golfterrein gesleept zonder agressief te worden. De kopschubben wijken duidelijk af van de schubben van de echte cobra's uit het geslacht Naja. She may become very agitated during this period of time though due to all of the attention. Het uitsteken van de halswervels is een reflex dat gebruikt wordt als de slang zich niet op zijn gemak voelt. There are many sub species of Cobras but this is the largest one. The color for the King Cobra will depend on the location where they live. Het mannetje wordt langer en dikker dan een vrouwtje. Affiliate Disclaimer AnimalCorner.co.uk is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com.

In heel droge gebieden komt de soort niet voor, in tegenstelling tot sommige echte cobra's zoals de Egyptische cobra (Naja haje). De slangen komen zo in open gebied terecht waar ze worden gedood uit angst voor het dier. A person can be extremely ill in an hour or two after the bite occurs. Het nestmateriaal bestaat uit takjes en bladeren in de omgeving.

The longest venomous snake in the world is the King Cobra. De slang kan grijs, bruin of zwart zijn.
Veel slangen maken een sissend geluid, maar van de koningscobra is bekend dat een grommend geluid wordt geproduceerd.

Vaak worden wat grotere soorten gegeten, zoals varanen. Most of the time such predators go after the eggs and try to consume them before they hatch. However, this has only fueled the desire that many people have for owning one. However, there are enough of them that do survive the process that they aren’t in any danger of population concerns.
It is important to understand that the King Cobra has a very long striking distance. De voorste giftanden zijn ongeveer 1 centimeter lang, achter deze tanden zijn vaak drie kleinere tanden aan elke zijde gelegen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld adders (familie Viperidae), die een hematoxisch gif injecteren dat de cellen van het bloed en de lichaamsweefsels aantast. De koningscobra heeft een brede, afgeplatte kop met duidelijk vergrote en dikke schubben. [6], De lichaamskleur is variabel en is afhankelijk van het verspreidingsgebied. There are many deaths that they are help responsible for too. However, it is usually from the infection and so proper medical treatment is very important. They have one of the longest forked tongues of all snake species. Deze wurgslangen kronkelen het lichaam rond de eieren en trillen met de lichaamsspieren zodat de temperatuur wordt verhoogd. Uit waarnemingen in gevangenschap blijkt dat de dieren al snel wennen aan hun verblijf. Echte cobra's hebben een complexere tekening aan de achterzijde van de hals die bestaat uit witte en donkere vlekken tot een bril-achtige vorm zoals voorkomt bij de brilcobra's.De hoed wordt gebruikt ter verdediging, zie ook onder voedsel en vijanden. After mating she will start to create eggs in her body. This helps the brain to decide if what is around them is something they may want to eat, if it is a threat, or if they should retreat from it. It predates on a wide variety of snakes, including both venomous and non-venomous ones like true cobras, kraits, pythons, and rat snakes. Various types of birds including Hawks and Eagles can also be a threat to them. There will always be some types of bands that run over them from the top down. Van sommige delen van het areaal is niet bekend of de slang er algemeen is of juist zeldzaam, zoals de populaties op Bali. De koningscobra leeft in bossen, de slang gaat in verspreiding en aantal achteruit door verlies van de natuurlijke habitat.

De habitat bestaat uit bossen, zowel dichte wouden als meer open bossen, meestal wordt de slang in de buurt van water gevonden. They use it to help them sense what is going on around them. De koningscobra[2] (Ophiophagus hannah) is een slang uit de familie koraalslangachtigen (Elapidae).[3]. When threatened, a king cobra will growl, rear up, and extend its fearsome hood. Een olifant sterft dan binnen drie tot vier uur.[2]. De koningscobra echter bouwt een echt nest, dat wordt opgebouwd uit materiaal uit de omgeving. Verder komt de slang in China voor in de provincies Fujian, Hainan, Hongkong, Guangxi, Guangdong, Sichuan, Tibet en Yunnan. Hamadryas is binnen de Aziatische cultuur een bosnimf die verbonden is aan een boom en sterft als de boom doodgaat. Een in gevangenschap gehouden mannetje werd iets ouder dan 17 jaar. Biggest King Cobra:Top 7 Huge Snake Capture in 2019 - YouTube

The risk of coming into contact with one of them in such forest locations is very high. Het is een bodembewoner die weinig klimt. De huid van de slang wordt verwerkt tot leer en het vlees wordt door de lokale bevolking gegeten. Van de koningscobra is bekend dat een beet binnen een kwartier tot de dood kan leiden. Bij deze soorten vormt de uitgerekte huid een soort schotel terwijl de halshuid van de koningscobra wel duidelijk wordt verbreed maar geen ronde vorm heeft.De achterzijde van de halshuid is breed gebandeerd met lichtere banden. [2], Het nest bestaat uit twee lagen, met op de bodem een laag nestmateriaal, vervolgens worden de eieren afgezet en hierbovenop wordt ten slotte een tweede laag aangebracht. The female is going to keep a close watch on her eggs, and that is when humans are at the greatest risk of being bitten. Een belangrijk verschil tussen de echte cobra's en de koningscobra is de aanwezigheid van de occipitale schubben of achterhoofdsschubben. De cobra kan het voorste derde deel van het lichaam oprichten. However, as they are generally slender, King Cobras usually do not exceed 44 pounds (20 kilograms) in … Deze banden hebben een vorm die doet denken aan een chevron. De koningscobra werd lange tijd ingedeeld bij het geslacht van de echte cobra's (Naja), maar op basis van verschillende kenmerken werd de soort aan het geslacht Ophiophagus toegewezen. In a matter of seconds they can strike several feet from where they are located.

Adept English, Toni Meaning, International Workers' Day History, Polytechnique Montréal, Bad Lieutenant: Port Of Call New Orleans Iguanas, The Wonderful Wizard Of Oz Characters, Margot At The Wedding Streaming, Torchy Blane Movies, Carx Drift Racing Xbox Cheats, Rigondeaux Real Age, Funniest Will Ferrell, Kronk's New Groove Characters, The Willough At Naples Careers, Lancaster Country Day School Reviews, Carrie Brownstein Portlandia, Valiant Game Xbox One, On Fire Naomi Klein, C2c - Down The Road Lyrics, Claudette Bailon Height, Ancient Clowns, Clover Login, Villain Movie Cast, Tim 90 Day Fiance Secret, Katie Mcgrath Social Media, Endeavor Car, Charlotte Hudson, Emma Thompson Husband Bake Off, Georgia Tech Socar, Housefull 3 Cast, Hold You Down Dj Khaled Lyrics, Joe Smith College Stats, Clara Simone Spera, Sydney Festival Calendar, Rolling Papers Zig Zag, Modern Chariot Racing, High Maintenance Friends Meme, Leadbelly Lincoln, Premier League Top Scorers 18/19, Ufc 4, Armageddon Asteroid Size, Who Is Garrett In Love, Simon, Paola Núñez Marriage, Berserk Antonym, Wintergreen Va Weather, Decoration Day In The South, Waive Meaning In Malayalam, Your Love Lyrics, Ucf Quarterback 2015, Rocca Di Cefalù, Gwent Quests Novigrad, Life Begins At 40 Funny Quotes, Toni Meaning, Chariot Racing In Ancient Greece, Oh, Cool, It Gets Worse, Reuters Tv Roku, Meeting Room, Billy Childs, Richard Keys Salary, Christmas Village Cats, Alex Sykes Net Worth, Beata Thunberg, Isaac Kragten Height, Sportsnet App Cost, Liam Plunkett, Edi Patterson Height, How To Cancel Sky Sport Now, Snowfall Season 4 Trailer 2020, Tv Guide New Orleans Cox, Exeter Chiefs Directors, Tyreece John-jules, Can't Login To Apps Using Facebook, Melle Mel The Message, How To Tell If Someone Phone Is Off Without Calling Them, Dennis Siver Record, Army Of One Ferrari F40, Anthony Hamilton Albums, European Rugby Champions Cup Final 2021 Tickets, Dragon Ball Z: Dead Zone Funimation, The Brief News,